Polityka prywatności

Postanowienia ogólne:
Mogę zapewnić Cię, że znajdujesz się w 100% bezpiecznej witrynie, dlatego chciałabym, abyś wiedział/a, że nawigując po tych stronach, akceptujesz niniejsze warunki:

 

Dane identyfikacyjne osoby odpowiedzialnej

Tak, jak to obejmuje nakaz prawny, informujemy Cię, iż:
Odpowiedzialna za tę stronę web jest María Elisa Peña Jiménez, prowadząca działalność
pod adresem: Baczyna, ul. Strzelecka 9, 66-432.
Możesz się z nią skontaktować za pośrednictwem e-mail: hola@elisapena.pl

Cel i założenia witryny
WARSZTATY HISZPAŃSKIEGO ONLINE jest stroną internetową dedykowaną usługom związanym z nauczaniem języka hiszpańskiego poprzez sprzedaż tematycznych warsztatów przez Internet, prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli specjalizujących się w nauczaniu online na wszystkich poziomach zaawansowania.

Zastosowanie
Przedstawione tutaj zasady i warunki użytkowania odnoszą się do strony głównej https://elisapena.pl i https://hiszpanski.elisapena.pl oraz wszystkich witryn, które zostaną stworzone przez ELISA PENA do wcześniej wspomnianego celu. Również odnosi się to do jej mediów społecznościowych, e-mail oraz powiązanych plików możliwych do ściągnięcia.

Definicje
Użytkownik:
rozumiany jako, każda osoba, która nawiguje po tej witrynie, przemieszczając się po jej podstronach lub zakładkach, akceptując przy tym powyższe zasady użytkowania.
Strona www: odnosi się do wszystkich stron utworzonych pod domeną elisapena.pl oraz poddomeny hiszpanski.elisapena.pl, włączając w to media społecznościowe, e-mail oraz pliki do pobrania.
Uczeń: rozumie się przez ucznia, każdego, kto nabędzie produkt elektroniczny lub fizyczny, który zostanie sprzedany przez tę witrynę. Także będzie on uznany za użytkownika, jako że używa tej strony internetowej i spełnia oba kryteria.

Użytkowanie strony
Cała informacja graficzna, tekstowa, multimedialna, zdjęcia, fotografie, filmy oraz jakikolwiek inny format przekazu pliku, który znajduje się na poniższej stronie, rozumiany od teraz jako „treści”, przynależą do ELISA PEÑA i są chronione prawami autorskimi na poziomie krajowym oraz międzynarodowym. Tym samym są chronione te treści wysłane inną drogą elektroniczną, jak e-mail, kampanie publicystyczne, publikacje w mediach społecznościowych lub jakikolwiek inny środek przekazu nieopisany tutaj, ale który jest powiązany z ELISA PEÑA.

Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za korzystanie ze strony WEB, przy czym nie może tego robić gdy:
– realizuje przy tym czynności nielegalne lub niezgodne z morałami, dobrą wiarą i porządkiem publicznym;
– wstawia komentarze, rozpowszechnia rzeczy lub propagandę o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym, pochwalające terroryzm lub które łamałyby prawa ludzkie lub generalnie cywilne;
– wyrządza krzywdę fizyczną, moralną lub psychiczną dla ELISA PEÑA, jej dostawców lub osobom trzecim;
– wprowadza lub rozprzestrzenia w sieci lub w jakichkolwiek innych miejscach wirusy informatyczne;
– próbuje dostać się lub używać kont pocztowych innych użytkowników, modyfikować je bądź manipulować ich wiadomościami.

ELISA PEÑA zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich tych komentarzy, które raniłyby innych czy też naruszałyby ich godność. Również tych, które byłyby dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, które byłyby skierowane
przeciw młodzieży czy dzieciom, porządku lub władzom publicznym, lub te, które w ocenie nie będą adekwatne do opublikowania. W każdym przypadku ELISA PEÑA nie będzie odpowiadać za te opinie wystawione przez użytkowników za pomocą jakiegokolwiek narzędzia do tego przeznaczonego na tej stronie.

Wymagania do użytkowania strony
Aby użytkownik mógł używać stronę web w należyty sposób, powinien posiadać:
-urządzenie, które posiada połączenie z Internetem
-możliwość podłączenia się do sieci
-odpowiednie narzędzia, które pozwolą na poprawne korzystanie ze spotkań, lekcji online, tj. kamera internetowa oraz słuchawki
-konto na getresponse.com, aby móc sfinalizować płatność

W każdej chwili ELISA PEÑA będzie do dyspozycji użytkownika, będzie służyć pomocą przy problemach technicznych, które mogą powstać. Rady i rozwiązania, które zostaną udzielone, użytkownik wprowadza na własną odpowiedzialność. Należy pamiętać, iż to nie zastąpi doradztwa technicznego ze strony informatyka.

Własność intelektualna
ELISA PEÑA jest właścicielką zarówno całej zawartości intelektualnej, jak też przemysłowej na stronie web, jak i elementów zawartych na tej stronie, do których należą między innymi: obrazy, dźwięki, zdjęcia, nagrania audio, filmy, software, teksty, marki, logotypy, kombinacje kolorów, struktur, projektów, dobór użytych materiałów, programy potrzebne do jego funkcjonowania, dostępu i użycia, co jest jednoznaczne z zabronionym kopiowaniem, dystrybucją i komunikacją publiczną, w tym, różnymi rodzajami udostępnień, zarówno części jak i całości zawartości strony web na każdym możliwym urządzeniu i poprzez każdy rodzaj środków technicznych, w celach komercyjnych, a także pozostałych, bez upoważnienia ELISY PEÑA.

Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw autorskich ELISY PEÑA, wobec czego może wyświetlać, drukować oraz przechowywać treści na urządzeniu elektronicznym bądź wirtualnym, jednak wyłącznie do użytku osobistego, indywidualnego oraz prywatnego. W żadnym momencie nie może ich dystrybuować, rozpowszechniać w celach handlowych ani za darmo osobom trzecim, ani też może ich modyfikować. W każdym przypadku zawsze ma wspominać o autorstwie ELISY PEÑA oraz stronie web, w przypadkach, gdy zdecyduje, za pozwoleniem, podzielić się treściami na jakichkolwiek sieciach społecznościowych.

Wówczas w żadnym momencie nie wolno częściowo ani całościowo modyfikować żadnego kontentu. Nie wolno dzielić się żadnym fragmentem z treści ELISY PEÑA, nawet gdy jest wspomniana przez osoby trzecie. Pogwałcenie praw autorskich, własności intelektualnej czy własności przemysłowej ELISY PEÑA, da prawo ELISIE PEÑA do anulowania, w sposób trwały, dostępu do prywatnej platformy uczniów, bez możliwości zwrotu kosztów, które wcześniej poniósł uczeń. Poza tym ELISA PEÑA, we wspomnianej sytuacji, będzie mogła zablokować możliwość przyszłych zakupów temu samemu uczniowi.

Własność intelektualna partnerów
W niektórych przypadkach ELISA PEÑA będzie zapraszać specjalistów z zewnątrz w celach realizacji kursów lub publikowania specjalistycznych informacji na stronie web, w sposób darmowy lub odpłatny. Nawet jeśli zawarto umowę pomiędzy stronami, ELISA PEÑA nie będzie odpowiedzialna za dbałość o prawidłowe użycie tych treści, weryfikację czy potwierdzenie, że zaprezentowany materiał otrzymano z legalnych źródeł. To są jedyne treści, za które będzie odpowiedzialny wyłącznie zewnętrzny specjalista. W przypadku ryzyka, plagiatu, lub nieodpowiedniego użycia materiałów osób trzecich, ELISA PEÑA
wycofa publikację do momentu, aż zaangażowane strony rozwiążą konflikt.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności
ELISA PEÑA zastosowała wszystkie niezbędne środki technologiczne na swojej stronie web w celach uniknięcia szkód jakiejkolwiek natury, które mogłyby spowodować, między innymi: błędy lub pominięcia w treściach, brak dostępu do strony web, transmisję wirusów i złośliwych oprogramowań lub szkodliwych w skutkach treści czy danych użytkowników, przy czym nie jest odpowiedzialna, jeśli w jakimś momencie środki te zawiodą, jako skutek użytkowania treści w sposób nieodpowiedni lub nadużywający ze strony osób trzecich. 

Użytkownik musi zawsze wystrzegać się usuwania, fałszowania, uchylania czy manipulowania jakimkolwiek urządzeniem protekcyjnym czy systemem bezpieczeństwa, który byłby zainstalowany na stronie web. Uczeń ma chronić swoje dane dostępu, zachowując je jako prywatne, co stanowi jego jedyną i wyłączną odpowiedzialność.

Zmiany
ELISA PEÑA zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszego uprzedzenia, zmian, które będzie uważać za słuszne na stronie web. Może przy tym zarówno zmieniać, usuwać lub dodawać treści jak i usługi, które świadczy, jak i zmieniać design, strukturę lub sposób, w jaki wspomniane treści i usługi są zaprezentowane i zlokalizowane na stronie. ELISA PEÑA nie jest zobligowana do oferowania usług w sposób nieustanny, zatem może zakończyć je, gdy uzna to za stosowne, bez potrzeby zrekompensowania użytkownika lub ucznia z powyższego powodu.

 

Linki
ELISA PEÑA nie sprawuje żadnej kontroli nad linkami ani zawartościami pochodzącymi spoza jej strony WEB, które mogłyby się pojawić na stronie WEB, dlatego nie jest za nie odpowiedzialna, ani nie gwarantuje dostępności technicznej, jakości, wiarygodności, zasięgu, poprawności czy słuszności jakiegokolwiek materiału, czy informacji tam zawartych. Wspomniane zewnętrzne linki nie będą traktowane jako możliwe powiązanie, fuzja, partnerstwo lub współpraca z administratorem i/lub odpowiedzialnym za domenę WEB, z którą są związani.

Prawo do wykluczenia
ELISA PEÑA zastrzega sobie prawo do odmówienia lub zatrzymania dostępu do strony WEB i/oraz wycofania opublikowanego przez użytkowników lub uczniów materiału, bez wcześniejszego uprzedzenia, z inicjatywy własnej lub osoby trzeciej. Dotyczy to tych użytkowników, którzy nie spełnią niniejszych warunków.

Gwarancja dobrych wyników
ELISA PEÑA nie bierze odpowiedzialności za sukces czy niepowodzenie użytkowników przy aplikacji informacyjnej, którą otrzymają na stronie WEB ani za szkolenia, które sprzedawane są na stronie WEB. Użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną za wdrożenie nauczonych treści z materiałów dostarczonych przez ELISĘ PEÑA. Treści, które są dostarczane, stosuje się w celach informacyjnych. W żadnym momencie ELISA PEÑA nie zamierza zastępować żadnego profesjonalnego doradztwa, które użytkownik mógłby wymagać z danego tematu, ani nie bierze odpowiedzialności za problemy, które mogłyby się przydarzyć użytkownikowi z powodu nieodpowiedniego korzystania z dostarczonych informacji albo z powodu niewzięcia pod uwagę problemów zdrowotnych, ideologicznych, ekonomicznych lub jakiejkolwiek innej natury, na które mogłyby wpłynąć materiały, które użytkownik znalazłby za darmo (lub za które by zapłacił) zaprezentowane na stronie WEB.

Informacje wstępne 

Zarówno uczeń jak i użytkownik powinni posiadać podstawową wiedzę na temat korzystania z urządzeń elektronicznych w celach tworzenia dokumentów, jak i potrafić korzystać z Internetu. Możliwe jest, że przy niektórych szkoleniach będzie wymagana specjalistyczna wiedza, o czym użytkownik/uczeń zostaną odpowiednio poinformowani w momencie kupna.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy pod adresem: hola@elisapena.pl, wówczas uczeń/użytkownik zostanie poinformowany, czy dane szkolenie jest dla niego.

Forma
Szkolenia są oferowane w formie online, z użyciem narzędzi cyfrowych umożliwiających ich dystrybucję. Jakiekolwiek zaplanowane wydarzenie stacjonarne może generować dodatkowe koszty nie zawarte w cenie początkowej sprzedaży. ELISA PEÑA nie zobowiązuje się do organizowania jakichkolwiek wydarzeń stacjonarnych.

Rozwiązywanie spraw online
Użytkownik może napisać na hola@elisapena.pl w celu rozwiązania jakiegokolwiek problemu, jaki pojawiłby się ze stroną WEB.
Zmiany niniejszych informacji prawnych i ich trwanie ELISA PEÑA może zmieniać, w każdej chwili, bez wcześniejszego uprzedzenia, zaprezentowane niniejsze warunki w tym dokumencie. Będą one aktualne, gdy zostaną odpowiednio opublikowane.

Działania prawne
ELISA PEÑA może, w każdym momencie, podjąć kroki prawne w charakterze cywilnym lub karnym przeciwko każdej osobie, która w sposób nieodpowiedni będzie korzystać z treści zaprezentowanych na stronie WEB lub z powodu niespełniania wspomnianych w tym dokumencie warunków. W każdym przypadku będzie wdrażane prawodawstwo polskie, a w
przypadku konfliktu, strony poddadzą są jurysdykcji Gorzowa Wielkopolskiego, w województwie lubuskim, w Polsce, gdyż obejmuje ona adres zamieszkania administratorki strony WEB.

Sposoby zawarcia umowy
Jeśli użytkownik pragnie skontaktować się z ELISĄ PEÑA; może wysłać wiadomość na adres mailowy hola@elisapena.pl

POLITYKA KSZTAŁCENIA NAUKOWEGO
Niniejsze warunki zostaną zastosowane w przypadku wszystkich tych użytkowników, którzy nabędą miejsce w którymś z programów naukowych, które to będą zaprezentowane na stronie web hiszpanski.elisapena.pl, nabywając w tym momencie status ucznia. Rozumie się przez to, że wspomniana polityka jest uzupełnieniem ogólnych warunków, które się stosuje na stronie web.

Definicje
Dalej, jako warsztat rozumie się jakikolwiek program naukowy, który uczeń nabędzie poprzez stronę hiszpanski.elisapena.pl. Może to być ebook, kurs, wyzwanie, warsztat lub materiał każdego rodzaju, który zostanie przekazany w formie online poprzez
hiszpanski.elisapena.pl lub jako produkt fizyczny poprzez pocztę.

Sposób płatności
Uczeń powinien zapłacić za kurs sposobami wskazanymi w momencie kupna poprzez platformę płatniczą PayNow, PayPal, Stripe lub przelew bankowy. Niewywiązanie się z płacenia jednej z rat w przypadku dokonywania płatności w ratach, da prawo ELISIE PEÑA do zawieszenia całkowitego dostępu do platformy do momentu uzupełnienia płatności we wskazanej wartości w momencie kupna. Płatności częściowe, których uczeń dokonał, nie zostaną mu oddane, gdyż zostały użyte do konsumpcji materiału przy pierwszym przyznaniu dostępu.

Rabaty
ELISA PEÑA nie jest zobowiązana do oferowania żadnego specjalnego rabatu; mogą być one zaoferowane jedynie wedle jej uznania. Jeśli pojawi się jakaś promocja lub rabat, będą one zastosowane jedynie do tych kursów lub warsztatów, które jeszcze się nie otwarły. Jeśli uczeń zakupił jakiś kurs lub warsztat, nie będzie możliwości zastosowania promocji czy rabatu z mocą wsteczną, nawet jeśli płatność jest realizowana w ratach.

Podatki
Wszystkie podatki, które z mocy prawa powinny być zawarte w cenie, będą zwizualizowane w przedpłacie w momencie płatności na stronie WEB.

Zwroty
Nie istnieje prawo do odstąpienia od umowy po zrealizowaniu zakupów, to znaczy, że pieniądze nie są oddawane, a zakupy nie są anulowane, jako że, jest to produkty na stronie web są cyfrowe, niematerialne, z natychmiastowym dostępem; uczeń jest o tym wcześniej poinformowany. W momencie zakupu uczeń zaznacza pole, w którym deklaruje zgodę na warunki, przy czym rozumie się przez to, że akceptuje fakt, iż rezygnuje ze zwrotów kosztów po zrealizowaniu zakupu. Ta sama rezygnacja pojawia się w umowie, którą uczeń musi podpisać, aby rozpocząć kurs. Nieznajomość wspomnianego warunku nie daje prawa uczniowi do wymagania żadnych zwrotów zrealizowanej płatności. Uczeń powinien rozumieć, że kurs wymaga podstawowej wiedzy z zakresu marketingu, która może nie być zawarta w niniejszych warunkach. Warunki te są podawane do wiadomości ucznia przed jego zapisaniem na kurs, gdyż są opublikowane na stronie web hiszpanski.elisapena.pl.
Nieznajomość tych warunków nie daje prawa uczniowi do wymagania żadnego zwrotu po zrealizowaniu płatności.

Bonus
Zależnie od momentu zakupów, uczeń ma prawo do pewnych bonusów, które zostały wyraźnie i jasno wskazane w momencie zakupów, czy to poprzez stronę zakupów lub poprzez filmiki i elementy reklamowe, które zorganizowano w celu sprzedaży kursu.

Certyfikaty
Uczeń może otrzymać certyfikat kursu lub warsztatu, przy czym powinien uzupełnić lekcje i zadania, które są wyznaczone na każdym etapie kształcenia. Certyfikat jest zawarty w cenie kursu, zostanie przekazany w formie elektronicznej.

Forma
Kursy lub warsztaty są oferowane całkowicie w formie online, z użyciem narzędzi cyfrowych umożliwiających ich dystrybucję. Jakiekolwiek zaplanowane wydarzenie stacjonarne może generować dodatkowe koszty niezawarte w cenie początkowej sprzedaży. ELISA PEÑA nie zobowiązuje się do organizowania żadnych wydarzeń stacjonarnych, rozumianych jako kurs lub warsztat.

 

Wymagania systemowe
Aby móc poprawnie korzystać z programu naukowego, uczestnik potrzebuje:
● komputera
● połączenia z Internetem
● możliwości widzenia plików w rozszerzeniu .pdf oraz .jpg
● możliwości oglądania filmików (jeśli możesz wejść na Youtube’a, Vimeo, możesz zobaczyć filmiki z kursu bezproblemowo)
● myszkę, klawiaturę, to znaczy wszystkie elementy, które komputer potrzebuje do bycia użytkowanym
● kamerę web i słuchawki w celu prawidłowego korzystania z sesji online
● również możesz obejrzeć kurs lub warsztat z telefonu komórkowego, jednak dla wygody, zaleca się komputer

W każdej chwili ELISA PEÑA jest do dyspozycji ucznia, aby mu pomóc, gdy pojawią się problemy techniczne. Wówczas może udzielić rad, które uczeń powinien zastosować na własną odpowiedzialność, gdyż wspomniana pomoc nie zastępuje doradztwa technicznego dla jego sprzętu.

Spersonalizowane konsultacje
Kurs lub warsztat nie przewiduje spersonalizowanych ani indywidualnych konsultacji, korekty zadań domowych, zadań czy jakiejkolwiek analizy procesu ciągłego procesu nauki ucznia. Uczeń posiada opcję komentarzy przy każdej sekcji, gdzie mogą zostać udzielone informacje orientacyjne do lekcji, przy czym, nie zastąpi to konsultacji dla danego przypadku. Niektóre całe lekcje lub warsztaty mogą być prowadzone przez inne osoby niż Elisa Peña. W każdej chwili ELISA PEÑA może wskazać, kto jest najbardziej kompetentnym specjalistą dla danej lekcji.

 

Odwołania

W każdym przypadku, z różnych powodów, ELISA PEÑA ma prawo do odwołania warsztatów i zaplanowania ich rozpoczęcia w nowym terminie, a także do czasowego zawieszenia warsztatu na czas nieokreślony. W takiej sytuacji użytkownik zostanie poinformowany o zmianach i ewentualnie o nowym terminie rozpoczęcia warsztatu. W takim przypadku użytkownik ma możliwość wyboru nowego warsztatu bez żadnych dodatkowych kosztów lub wniesienia żądania zwrotu pieniędzy. W przypadku takiej sytuacji, cała opłata zapłacona zostanie zwrócona w pełnej wysokości. ELISA PEÑA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub niekorzystne skutki wynikające z odwołania lub zawieszenia warsztatu.

Własność intelektualna
Wszystkie treści są chronione prawem autorskim. Nie zezwala się na dystrybucję, modyfikowanie, sprzedaż, wypożyczanie czy jakikolwiek inny sposób dzielenia się treściami, w tym zarówno w sposób darmowy i odpłatny. Cały materiał jest należycie zarejestrowany cyfrowym śladem jak potwierdzenie daty utworzenia. Poza tym stosuje się własną politykę związaną z własnością intelektualną na stronie web. Uczeń nie może prowadzić szkoleń stacjonarnych, czy online, w sposób darmowy, ani komercyjny na tematy lub z zawartością tekstu, lub częścią albo całością elementów wizualnych podobnych do tych, które znajdują się na stronie web lub które zostały przekazane na kursie, w przeciągu najbliższych 10 lat liczonych od momentu kupna kursu/ warsztatu. Wszystkie prawa komercjalizacji treści, jak i dyspozycja do niego są do użytku wyłącznego ELISY PEÑA. W przypadku, gdy uczeń nienależycie będzie korzystał z własności intelektualnej lub przemysłowej ELISY PEÑA, będzie musiał zadośćuczynić w kwocie CZTERDZIESTU TYSIĘCY ZŁOTYCH POLSKICH (40.000 PLN), które będą wpłacone w terminie nieprzekraczającym 30 dni kalendarzowych od momentu, gdy ELISA PEÑA stwierdzi nieodpowiednie użycie jej treści.

Materiał, który się przekazuje
Materiał, który się tutaj przekazuje, jest do indywidualnego użytku. Stanowi własność intelektualną ELISY PEÑA, która posiada do niego prawa autorskie. Jest zabronione jego kopiowanie, komercjalizacja, dystrybucja, reprodukcja, wypożyczanie, jak też każdy inny sposób jego dzielenia się, zarówno w sposób komercyjny jak i odpłatny, całkowity lub częściowy. Uczeń może korzystać z niego w celach komercyjnych, dopóki będzie to dla dobra rozwoju firmy, dostosowawszy go do obrazu marki firmy. W żadnym momencie ta licencja użycia nie rozumie się jako prawo, które przyznaje się do bezpośredniej sprzedaży tego materiału lub jako ponownej sprzedaży pracy na nim opartej. Jego zawartość jest jedynie orientacyjna, w żadnym przypadku nie zastępuje spersonalizowanej konsultacji. Powinna być użyta na wyłączną odpowiedzialność odbiorcy.

Brak związku z WARSZTATY HISZPAŃSKIEGO ONLINE
Lista edukacyjna szkoły WARSZTATY HISZPAŃSKIEGO ONLINE, jest jedynie przedstawiona na subdomenie hiszpanski.elisapena.pl, w rezultacie, przynależność do wspomnianej akademii nie daje uczniowi możliwości do logowania się do innych, certyfikowanych programów, umieszczonych na innych domenach należących do ELISY PEÑA. Aby uzyskać do nich dostęp, uczeń powinien spełnić wymagania oraz uregulować opłaty wymagane za inne formy szkolenia.

Scroll to Top